Telefon

691 252 25541 354 22 31

Rejestracja osobista od godz. 7.00
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

USŁUGI

Gabinety higieny szkolnej

Nasza placówka posiada 3 gabinety higieny szkolnej mieszczące się na terenie szkół:
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku
ul. Szkolna 7,
26-020 Chmielnik
Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
ul. Dygasińskiego 11,
26-020 Chmielnik
Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach
ul.F. Krasińskiej 1,
26-020 Chmielnik
tel. 41 3544451 tel. 413542894 tel. 413549002
Pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania planuje i realizuje opiekę pielęgnacyjną nad uczniami na terenie szkoły lub w placówce oświatowo-wychowawczej w zakresie:
Punkt

Promocji zdrowia

Punkt

Profilaktyki chorób

Punkt

Świadczeń diagnostycznych

Punkt

Świadczeń pielęgnacyjnych,

Punkt

Świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych


W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania współpracuje z:
Punkt

Rodzicami i/lub opiekunami uczniów, uczniami / wychowankami

Punkt

Dyrektorem szkoły/ośrodka, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas

Punkt

Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej / rodzinnym

Punkt

Pielęgniarką środowiskową/rodzinną

Punkt

Położną środowiskową/rodzinną

Punkt

Pielęgniarką praktyki

Punkt

Innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjentów

Punkt

Przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży

Punkt

Powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną

powrót
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku Narodowy Fundusz Zdrowia

© Wszystkie prawa zastrzeżone SPZOZ Chmielnik 2021