Telefon

691 252 25541 354 22 31

Rejestracja osobista od godz. 7.00
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

USŁUGI

Medycyna pracy

Celem działania Poradni Medycyny Pracy jest ochrona zdrowia pracujących zatrudnionych w Zakładzie oraz w zakładach, z którymi SP ZOZ zawarł umowy o świadczeniu takich usług przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem ich wykonywania, a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Lekarz medycyny pracy przyjmuje pacjentów po wcześniejszej rejestracji wizyty we
wtorki godz. 8.00-13.00
czwartki godz. 12.00-18.00
piątki godz. 8.00-13.00
Do zakresu zadań Poradni Medycyny Pracy należy:
Punkt

ograniczenie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie poprzez rozpoznawanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobu wykonywania pracy mogącego mieć ujemny wpływ na zdrowie

Punkt

rozpoznawanie i ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem, wizytacja stanowisk pracy

Punkt

udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy


Pacjent przyjmowany do poradni medycyny pracy musi posiadać:
Punkt

skierowanie od pracodawcy na badanie profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe

Punkt

skierowanie na badanie powinno zawierać : dane osobowe pacjenta, czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia występujące na danym stanowisku pracy

Punkt

informacje o wymaganej książeczce do celów sanitarno – epidemiologicznej, świadectwie kwalifikacji ( dotyczy kierowców) i czy były wykonywane badania środowiska pracy oraz czy występują czynniki szkodliwe

powrót
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku Narodowy Fundusz Zdrowia

© Wszystkie prawa zastrzeżone SPZOZ Chmielnik 2021