Telefon

691 252 25541 354 22 31

Rejestracja osobista od godz. 7.00
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

USŁUGI

Medycyna rodzinna

Dział medycyny zajmujący się kwestiami zagwarantowania wszystkim członkom rodziny, będącej pod opieką lekarza rodzinnego, kompleksowej opieki medycznej. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może być specjalistą chorób wewnętrznych, specjalistą medycyny rodzinnej (lekarz rodzinny), pediatrą lub lekarzem bez specjalizacji, ale posiadający uprawnienia do pracy w POZ.
UMÓW WIZYTĘ

Godziny pracy: poniedziałek-piątek, godz. 8.00 - 18.00

Rejestracja:
  • osobista – od godz. 7.00 codziennie
  • telefoniczna – od godz. 8.00 codziennie
  • online – całą dobę ( opcja dostępna w najbliższym czasie )
Jeżeli pacjent potrzebuje recepty w trybie pilnym wymagana jest rejestracja wizyty do lekarza POZ.

W najbliższym czasie zostanie uruchomione wysyłanie kodów recepty poprzez SMS-y dla pacjentów, którzy zgłoszą taką chęć w rejestracji i podadzą aktualny numer telefonu komórkowego.
Zakres czynności lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:
Punkt

Przyjmowanie i przeprowadzanie badania pacjentów oraz prowadzenie dokumentacji medycznej

Punkt

Promocja zdrowia i profilaktyka chorób

Punkt

Świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Punkt

Wypisywanie recept, także według zaleceń lekarza specjalisty

Punkt

Wykonywanie niektórych zabiegów w gabinecie zabiegowym, w przychodni lub w domu pacjenta

Punkt

Wydawanie skierowań do lekarza specjalisty lub do szpitala na podstawie wyników niezbędnych badań diagnostycznych

Punkt

Zlecanie badań laboratoryjnych, w uzasadnionych przypadkach materiał może być pobrany w domu pacjenta ( przez pielęgniarkę, do której pacjent jest zadeklarowany)

Punkt

Zlecanie niektórych badań diagnostycznych ( m.in. kolonoskopia, gastroskopia, USG, EKG ) wynikających z procesu diagnostyki i leczenia ( na pozostałe badania, w tym np.: tomografię lub rezonans magnetyczny, mogą kierować jedynie lekarze specjaliści )

Punkt

Kwalifikowanie do szczepień obowiązkowych i informowanie o szczepieniach zalecanych

Punkt

Kierowanie do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, do oddziałów lecznictwa stacjonarnego oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych

Punkt

Kierowanie na rehabilitację, np.: zabiegi fizjoterapeutyczne ( skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować w odpowiedniej placówce w ciągu 30 dni, inaczej straci ono ważność), oraz do poradni rehabilitacji leczniczej lub ortopedycznej

Punkt

Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe na podstawie aktualnego stanu zdrowia, wskazań i ewentualnych przeciwwskazań (skierowanie przesyłane jest do świętokrzyskiego oddziału NFZ, ważne 18 miesięcy od daty jego wystawienia, po upływie tego terminu, skierowanie jest przesyłane po przychodni, w której zostało wystawione, celem potwierdzenia przez lekarza jego ważności )

Punkt

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy i nauki zgodnie z odrębnymi przepisami

Punkt

Wydawanie zleceń na transport sanitarny ( transport sanitarny może być bezpłatny, płatny 100% lub częściowo )


Badania lekarskie osób niepełnoletnich wykonywane są w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
powrót
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku Narodowy Fundusz Zdrowia

© Wszystkie prawa zastrzeżone SPZOZ Chmielnik 2021