Telefon

691 252 25541 354 22 31

Rejestracja osobista od godz. 7.00
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

USŁUGI

Ośrodek zdrowia w Piotrkowicach

Jest jednostką organizacyjną SPZOZ w Chmielniku. W ośrodku w wyznaczonych dniach przyjmuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

OŚRODEK ZDROWIA W PIOTRKOWICACH
ul. Franciszki Krasińskiej 1
26-020 Chmielnik
tel. 41 354 90 02
e-mail: piotrkowice@spzozchmielnik.pl

Od 1 września lekarz POZ przyjmuje w poniedziałki 8.00 - 15.35 ( 8.00-9.00 ewentualne wizyty domowe ) i piątki 12.00-16.00 ( 15.00-16.00 ewentualne wizyty domowe ).

W pozostałym czasie zapraszamy naszych pacjentów do Ośrodka Zdrowia w Chmielniku.
Zakres czynności lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:
Punkt

Przyjmowanie i przeprowadzanie badania pacjentów oraz prowadzenie dokumentacji medycznej

Punkt

Promocja zdrowia i profilaktyka chorób

Punkt

Świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Punkt

Wypisywanie recept, także według zaleceń lekarza specjalisty

Punkt

Wykonywanie niektórych zabiegów w gabinecie zabiegowym, w przychodni lub w domu pacjenta

Punkt

Wydawanie skierowań do lekarza specjalisty lub do szpitala na podstawie wyników niezbędnych badań diagnostycznych

Punkt

Zlecanie badań laboratoryjnych, w uzasadnionych przypadkach materiał może być pobrany w domu pacjenta ( przez pielęgniarkę, do której pacjent jest zadeklarowany)

Punkt

Zlecanie niektórych badań diagnostycznych ( m.in. kolonoskopia, gastroskopia, USG, EKG ) wynikających z procesu diagnostyki i leczenia ( na pozostałe badania, w tym np.: tomografię lub rezonans magnetyczny, mogą kierować jedynie lekarze specjaliści )

Punkt

Kwalifikowanie do szczepień obowiązkowych i informowanie o szczepieniach zalecanych

Punkt

Kierowanie do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, do oddziałów lecznictwa stacjonarnego oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych

Punkt

Kierowanie na rehabilitację, np.: zabiegi fizjoterapeutyczne ( skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować w odpowiedniej placówce w ciągu 30 dni, inaczej straci ono ważność), oraz do poradni rehabilitacji leczniczej lub ortopedycznej

Punkt

Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe na podstawie aktualnego stanu zdrowia, wskazań i ewentualnych przeciwwskazań (skierowanie przesyłane jest do świętokrzyskiego oddziału NFZ, ważne 18 miesięcy od daty jego wystawienia, po upływie tego terminu, skierowanie jest przesyłane po przychodni, w której zostało wystawione, celem potwierdzenia przez lekarza jego ważności )

Punkt

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy i nauki zgodnie z odrębnymi przepisami

Punkt

Wydawanie zleceń na transport sanitarny ( transport sanitarny może być bezpłatny, płatny 100% lub częściowo )

powrót
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku Narodowy Fundusz Zdrowia

© Wszystkie prawa zastrzeżone SPZOZ Chmielnik 2021