RSS
A A A
SmodBIP

Witamy w BIP SPZOZ Chmielnik

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
Nazwa skrócona: SPZOZ w Chmielniku

W skład Zakładu wchodzą jednostki:
- Przychodnia Zdrowia w Chmielniku
- Ośrodek Zdrowia w Piotrkowicach
- Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach

Województwo: Świętokrzyskie
Powiat: Kielecki
Miejscowość: Chmielnik
Gmina: Chmielnik
Kod pocztowy: 26-020
Ulica, nr domu, nr lokalu: Kielecka 18

Numer statystyczny GUS / REGON /: 291097117
Numer Identyfikacji Podatkowej: 657-22-79-727

Telefony:
Administracja- 041 354–29-44
Rejestracja Przychodni Zdrowia w Chmielniku- 041 354-22–31
Ośrodek Zdrowia w Piotrkowicach- 041 354–90–02
Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach- 041 354–20–04
Gabinet stomatologiczny w Chmielniku ul. Szkolna 7 - 041 354–44-51

www: http://www.spzozchmielnik.pl
e-mail: spublicznyzozchmielnik.pl


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.Opublikował: Witold Francuz
Publikacja dnia: 23.11.2009
Podpisał: Witold Francuz
Dokument z dnia: 19.11.2009
Dokument oglądany razy: 70 771